Information about Teixeira de Freitas Airport

Detailed information about Teixeira de Freitas Airport: location, transport to and from the airport, plan of Teixeira de Freitas Airport, flight schedules, ticket price information.
  • Brazil, Teixeira de Freitas
  • IATA code: TXF
  • Local time: -3 GMT
  • Longitude: -37.183334
  • Latitude: -7.133333